Bibliographie Des Articles Parus Dans Les Periodiques Turcs

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 10.27 MB
Format: PDF, Docs
View: 4937
Download Read Online
Bibliyografya 590 6908 ÜNLÜ. Hacer - H. Neval Ertürk: Organojosjorlu
insektisitlerden dlchlorvos (DDVP)'un Drosophila melanogaster' de esey orantna
etkilert Doga (Türk Zooloji Dergisi), 15(2). 1991. 178-184 Türkcc vc Ing. özet.
Bibliyografya 390 6905 GÜNDOZ, Ertunç: ... Türkiye Klinikleri Gas tro entero
Hepatoloji, 1(2), 1990, 89-92 Türkcc vc Ing. özet. Bibliyografya 610 6910 ACAR,
... un trombosit düzeylerine etkisi. Türk 628 TÜKKlYE MAKALELEK H I В L 1 Y О
С R A F Y A S 1.

G Ney Do U Avrupa Ara T Rmalar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 18.28 MB
Format: PDF
View: 1469
Download Read Online
Mansel'in Türk bilimine yaptigi en büyük hizmetlerden biri, 1948'de Türk Tarlh
Kurumu tarafindan yayinlanan Tür- kiye'nin Arkeoloji ve Tarihi Co§rafyas%
Bibliyografyasi'uir.to. Her dilde 1940 ... Ne olursa olsun Mansel'in bu
bibliyografyasi Türkiye eski eserleri ve yerlesme yerleri tarihi üzerinde
çahsanlara çok büyük ölcüde yardimci olabilen bir el kitabidir. ... 171-175. 65
Türkiye'nin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihi Coärafyasi 1cm Bibliyo^raf- ya, (Türk
Tarlh Kurumu yayini, ХП. serl, no.